Szóbeli tételsor

1. tétel

Ismertesse a számvitel fogalmát és részeit! Határozza meg a könyvvitel fogalmát és feladatait! Mutassa be a könyvelési tétel elemeit és szerkesztési szabályait! Fogalmazza meg az idősoros és számlasoros, valamint az analitikus és szintetikus könyvelés lényegét!

2. tétel

Ismertesse a számviteli törvény célját, hatályát, főbb fejezeteit, valamint a számviteli alapelveket! Mutassa be a számviteli politika szerepét és tartalmát!

3. tétel

Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertesse a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

4. tétel

Ismertesse a beszámoló célját, formáját, feltételeit, az egyes beszámoló formák tartalmát! Mutasson rá a beszámoló és a könyvvezetés kapcsolatára!

5. tétel

Ismertesse a vállalkozás vagyonát! Határozza meg a leltár és a mérleg fogalmát! Mutassa be az éves beszámoló „A” típusú mérlegének szerkezetét, az egyes mérlegtételek (római számok) tartalmát!

6. tétel

Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredménymegállapítás módjait, az „A” változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredménykategóriák tartalmát!

7. tétel

Határozza meg a gazdasági művelet fogalmát, típusait és hatásukat a vállalkozás vagyonára és eredményére! Ismertesse a számviteli bizonylatok fogalmát, szerepét, kellékeit és csoportosítsa a számviteli bizonylatokat! Beszéljen a bizonylati elvről, a bizonylati fegyelemről, a bizonylatok megőrzéséről és a bizonylati rendről!

8. tétel

Határozza meg a könyvviteli számla fogalmát, tartalmát és típusait! Ismertesse a számlakeret fogalmát, felépítését, belső összefüggéseit, a vállalkozói számlarendet! Mutasson rá a számlakeret és a beszámoló összefüggéseire!

9. tétel

Mutassa be a vállalkozás költségvetési kapcsolatait, valamint azok nyilvántartását! Ismertesse az adókkal kapcsolatos főkönyvi nyilvántartások tartalmát, elszámolásuk menetét (SZJA, ÁFA, társasági adó)!

10. tétel

Ismertesse a pénztár, a betét- és hitelszámlákkal kapcsolatos analitikus nyilvántartásokat! Mutassa be a pénzárral, a betét- és hitelszámlákkal kapcsolatos gazdasági események hatását a vállalkozás vagyonára és eredményére!

11. tétel

Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását. Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó, kötvény) kapcsolódó időbeli elhatárolások szerepét, fajtáit, könyvviteli elszámolásukat és hatásait a vállalkozás vagyonára és eredményére!

12. tétel

Definiálja az áruk fogalmát, fajtáit, a nyilvántartásukra szolgáló főkönyvi számlákat és mutassa be az áruk értékelését! Ismertesse a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi árukkal és a göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások hatását a vállalkozás vagyonára és eredményére!

13. tétel

Ismertesse a vásárolt készletek fogalmát, fajtáit, főkönyvi és analitikus nyilvántartásukat és nyilvántartási áraikat! Mutassa be a készletek értékelési eljárásait! Ismertesse az anyagkészlet változásának hatásait a vállalkozás vagyonára és eredményére!

14. tétel

Ismertesse az immateriális javak fogalmát, csoportosítását, a főkönyvi és analitikus nyilvántartását, értékelésük szabályait! Ismertesse az immateriális javak értékcsökkenése elszámolásának sajátosságait, az állományváltozások fajtáit és hatásukat a vállalkozás vagyonára és eredményére!

15. tétel

Magyarázza a tárgyi eszközök értékcsökkenését, az értékcsökkenési leírás fogalmát, formáit! Ismertesse az értékcsökkenés elszámolásának lehetőségeit, hatását a vállalkozás vagyonára és eredményére!

16. tétel

Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások fajtáit és hatásukat a vállalkozás vagyonára és eredményére!

17. tétel

Határozza meg a saját termelésű készletek fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásukra szolgáló számlákat és értékelésüket! Ismertesse a raktárra vétel és értékesítés könyvviteli elszámolásának hatását a vállalkozás vagyonára és eredményére!

18. tétel

Határozza meg a termelési költségek fogalmát, csoportosítását! Ismertesse a költségek elszámolásának lehetőségeit! Részletezze a költségnemek szerinti elszámolást! Határozza meg az önköltség fogalmát és mutassa be az önköltségszámítás folyamatát!

19. tétel

Határozza meg a jövedelemelszámolás alapfogalmait (béralap, jövedelem, levonások)! Ismertesse a bérszámfejtés folyamatát, a levonások és a vállalkozást terhelő adók elszámolását! Mutassa be a jövedelemelszámoláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat!

20. tétel

Ismertesse a kötelezettségek fogalmát, csoportosítsa a kötelezettségeket! Határozza meg a hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek nyilvántartására szolgáló számlákat! Mutassa be a hitelekkel, a kölcsönökkel és a szállítókkal kapcsolatos állományváltozások fajtáit és hatásukat a vállalkozás vagyonára!